کالاهای جدید

آجیل ممتاز

118,800 تومان
110,000  تومان

آجیل مخلوط معمولی

81,750 تومان
75,000  تومان

آجیل مخلوط

80,250 تومان
75,000  تومان

آجیل مخلوط با تخمه

آجیل مخلوط با تخمه