پرتقال تو سرخ خراسانی

  • موجودی : 1000 کیلوگرم
  • قیمت هر کیلو : 130,000 تومان
حداقل مقدار سفارش: 10 کیلوگرم
  • پرتقال تو سرخ با کیفیت تهیه شده توسط دستگاه اتوماتیک 

شماره تماس: 09127185245