پسته کله قوچی 135 تن عمده

  • موجودی : 135000 کیلوگرم
  • قیمت هر کیلو : 188,000 تومان
حداقل مقدار سفارش: 5000 کیلوگرم
  • مقدار 135 تن پسته کله قوچی با انس 22-24 موجود است.

    نخودو‌دهن‌بست زیر۵٪ رویت سفید بدون لکه

    حداقل مقدار سفار ش 500 کیلو و ارسال به تمام کشور

    قیمت 188 هزار تومان

شماره تماس: 09127185245